Z pasji do płytek

Salon roku 2017, gazele biznesu 2017