Regulamin transportu zakupionych produktów

INFORMACJA

1. Przy odbiorze płytek należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii towaru, sprawdzając:

- ilość i jakość
- odcień, wymiary i kalibrację (oznaczenia na każdym opakowaniu muszą być takie same), aby upewnić się, że nie nastąpiły pomyłki w trakcie wydawania towaru.
2. Sprawdzić czy towar jest kompletny i nie nosi śladów uszkodzeń fizycznych, mechanicznych lub chemicznych.

3. Przed zamontowaniem płytek należy sprawdzić wymiary i kalibrację, porównując płytki z różnych kartonów.

4. Wymiary opisane na cenie i opakowaniu produktu to wymiary katalogowe (nominalne), które mogą się różnić od wymiaru rzeczywistego (otrzymane w wyniku pomiaru płytki)

5. Przed układaniem i łączeniem np. różnych kolorów należy bezwzględnie sprawdzić wymiary rzeczywiste.

 

Zasady usługi transportu w Krakowie:

Przy jednorazowych zakupach za 5000 zł brutto lub więcej (na jednym dokumencie)

- jeden transport gratis w strefie do 15 km od salonu

W pozostałych przypadkach transport liczony jest wg cennika:

Powyżej 15 km od magazynu transport uzależniony jest od wagi towaru:

 

TRANSPORT – na obszarze miasta:

- samochód o ładowności do 1,5 t: 60 zł netto

- samochód o ładowności od 1,5 t do 2 t: 75 zł netto

- samochód o ładowności od 2,0 t do 7 t: 150 zł netto

 

TRANSPORT – poza obszarem miasta:

- samochód o ładowności do 2,0 t: 1,80 zł/km netto

- samochód o ładowności od 2,0 t do 7,0 t (trasa do 100 km liczone w obie strony): 200 zł netto

- samochód o ładowności 2,0 t do 7,0 t (trasa powyżej 100 km liczone w obie strony): 2,5 zł/km netto

* liczone od magazynu do adresu klienta i z powrotem, płatne u kierowcy przy odbiorze towaru

Jeżeli na życzenie klienta towar będzie dowożony w transzach:
- opłata występuje przy każdym wyjeździe samochodu
- w przypadku opcji „transport gratis powyżej 5000 zł”, pierwsza dostawa gratis, kolejne wg cennika

Transport nie obejmuje rozładunku (wyładunku) zakupionego towaru.

 

Zasady usługi transportu w Katowicach:

Przy jednorazowych zakupach przekraczających 5000 zł brutto oraz w odległości do 15 km od naszego magazynu zapewniamy jeden transport do 1,5 tony GRATIS.

GODZINY TRANSPORTÓW: 10:00-15:00 lub 15:00-19:00

 

Koszt transportu o wartości nie przekraczającej 5000 zł brutto oraz w odległości poniżej 15 km od naszego salonu wynosi:

- samochód o ładowności do 1,8 tony - 60 zł netto

- samochód o ładowności od 1,8 tony do 7,0 ton - 150 zł netto (auto z 'windą')

 

Koszt trasportu 15 km uzależniony jest od wagi zakupionego towaru - kilometry liczone są od magazynu do Klienta i z powrotem:

- samochód o ładowności do 1,8 tony - 1,80 zł netto/km

- samochód o ładowności od 1,8 tony do 7 ton (auto z 'winda'):

  • trasa do 100 km (w obie strony) 200 zł netto
  • trasa powyżej 100 km (w obie strony) 2,5 zł netto/km

UWAGA!!!

Powyższe stawki nie dotyczą towaru zakupionego w OUTLECIE

Rozładunek i wniesienie towaru nie jest ujęte w opłacie za transport.

 

Zasady usługi transportu we Wrocławiu:

Przy jednorazowych zakupach za 5000 zł brutto lub więcej (na jednym dokumencie)

- jeden transport gratis w strefie do 20 km od salonu

W pozostałych przypadkach transport liczony jest wg cennika:

Powyżej 20 km od magazynu transport uzależniony jest od wagi towaru:

 

TRANSPORT – na obszarze miasta:

- samochód o ładowności do 2 t - 50 zł netto

- samochód o ładowności powyżej 2,0 t:

do 15 km  - 220 zł netto

do 30 km  - 300 zł netto

 

 

TRANSPORT – poza obszarem miasta:

- samochód o ładowności do 2,0t: 1,80 zł/km netto (W DWIE STRONY)

- samochód o ładowności powyżej 2,0 t wyliczany wg. poniższego: (bierzemy pod uwagę, że dotyczy transportu powyżej 30 km)

(liczba km - 30km) x 2 + 300 zł


* liczone od magazynu do adresu klienta i z powrotem, płatne w salonie przed planowaną dostawą!

Jeżeli na życzenie klienta towar będzie dowożony w transzach:
- opłata występuje przy każdym wyjeździe samochodu
- w przypadku opcji „transport gratis powyżej 5000 zł”, pierwsza dostawa gratis, kolejne wg cennika

Transport nie obejmuje rozładunku (wyładunku) zakupionego towaru. 

 

Salon roku 2017, gazele biznesu 2017